25.5.2019
20:30
גלריה יהודה אסיא, מוזיאון תל אביב לאמנות

פועם בלב - רישומים

ברכה קול, מצו סופרן,; עמית דולברג, פסנתר; יוני גוטליבוביץ', צ'לו. 

מיצירות איל אדלר, שי כהן, עודד אסף, מרק קופיטמן, יחזקאל בראון

המשך