8.6.2017
09:30
אוניברסיטת תל אביב- ביה"ס ללימודי הסביבה

הכנס השלישי לביומימיקרי אקדמיה ותעשייה

הכנס השלישי לביומימיקרי  - אקדמיה ותעשייה

מכירת הכרטיסים באינטרנט סגורה.