30.3.2018
20:00
Marriott Hotel 2

ליל הסדר עם חבד הונגריה תשעח - אולם 2

בית חב"ד קרן אור

האירוע ייתקיים אי"ה ביום שישי י"ד ניסן תשע"ח

30/03/18 בשעה 20:00 בבית מלון Marriott Hotel

מחכים לראותכם,

הרב שמואל ודבורי רסקין.


לתשומת לבכם! ברוך ה׳ בעקבות הביקוש הרב, האולם הראשון התמלא עד אפס מקום. לאחר מאמצים הצלחנו לפתוח אולם נוסף במלון מריאוט בו נערוך יחד את ליל הסדר כהלכתו.

להרשמה ליל הסדר באולם השני:

המשך