19.12.2019
20:30
אולם הספרייה המרכזית - בניין המתנ"ס

אורי רווח - מפגש אמן

אורי רווח - קולות פשוטים Simple Vois

מפגש עם האומן הרב תחומי אורי רווח, נתוודע לקולות השירה הסימבולית,

נחשף להשתלבותם של טעמי המקרא במארג השירה האומנותית העכשווית

המשך