15.3.2018
16:30
ימסר בהמשך

סדנת אוטו'לה

לתחזק את הרכב בעצמך? קטן עלייך!

בסדנת אוט'ולה תכירו את נורות החירום ברכב, תלמדו לבדוק בעצמך שמן ומים, תלמדו להתניע עם כבל ולהחליף גלגל בעצמך!

מכירת הכרטיסים באינטרנט סגורה.