20.1.2020
20:00
אודיטוריום שטריקר

קוצרט התרמה תלמה ילין - סולנים

מכירת הכרטיסים באינטרנט סגורה.